องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,740,901

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางจำนงค์ รองตะกั่ว
ปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 095-4234893


ว่าง
รองปลัด อบต.


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.พัทธ์ธีรา ศรัณยพงศภัค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0801913481


จสอ.เกริกฤทธิ์ ชำนาญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0892110089


นายนพดล ศิริประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0631091799


น.ส.รจวลิน นะบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0810716880


นายธรรมรัตน์ แสบงบาล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางวาสนา มีการุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 0610312825


นางสาวอัญชนา ปิดกำพี้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0875686503
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 เมษายน 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.