องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลติดต่อ
การประเมินคุณธรรมฯ ITA
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
แผนงานและงบประมาณ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.238.174.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,741,451

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แผนพัฒนาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีจิตสำนักที่ดี มีการตระหนักรับผิดชอบจากการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละ มีจิตใจเป็นสาธารณะโดยเริ่มจากการปฏิเสธหรืองดรับของขวัญและปลุกจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีมากขึ้น
 กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่  
โครงการเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อบต.สำพะเนียง สำนักปลัด อบต.สำพะเนียง ได้ร่วมติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
พิธีวางพวงมาลา วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ที่ว่าการอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร  สาคูไส้หมู  หมูแดดเดี่ยว ประจำปี 2565 (กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสำพะเนียง)
โครงการทอเสื้อจากต้นกก แปรรูปเป็นสินค้า OTOP ประจำปี 2565
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย   ตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมสวัสดิการทำบัตรผู้พิการตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการตำบลสำพะเนียง ประจำปี 2565
กิจกรรมการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  ประจำปี 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
สาส์นจากนายกฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม
บริการ
การให้บริการ
แบบสอบถาม
กฏหมายและระเบียบของกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 เมษายน 2567
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
รวมลิงค์ต่างๆ
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4448-5047   Fax : 0-4448-5047
Email : samphaniang@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.